Investujte EKOlogicky a EKOnomicky

Recyklace a ochrana životního prostředí je cesta správným směrem, na které lze i vydělat.

Detail dluhopisu

Emitent Plastic One a.s.
ISIN CZ0003522344
Úrok 6,0 %
Počáteční počet 250 ks
Dostupný počet 45 ks
Nominální hodnota 100.000,00 CZK
Období prodeje 17.06.2019 - 30.06.2020
Maturita 11.06.2023
ks dostupných
ks prodaných

Představení emitenta

Společnost Plastic One provozuje moderní recyklační závod na zpracování dosud nevyužité části plastového odpadu ze žlutých kontejnerů, kterou přeměňuje na regranulát – produkt, který ve výrobě nahrazuje primární suroviny. Provoz společnosti se nachází v Ostravě-Radvanicích, kde je v prostorách dřívějších Báňských strojíren o rozloze 8 000 m2 umístěna recyklační linka. V rámci zkušebního provozu získává Plastic One první zákazníky pro odbyt regranulátu, mezi které patří významné společnosti vyrábějící trubky, chráničky, plastové kbelíky, ale díky vysoké čistotě a kvalitě regranulátu také společnosti z automobilového průmyslu.

Plastic One je členem skupiny Plastic Union, která se díky svému unikátnímu řešení stává inovátorem na poli zpracování odpadu, a potažmo nově vznikajícího průmyslového odvětví cirkulární ekonomiky. Jedinečné zaměření skupiny pomáhá přispět k řešení globálního problému s plastovým odpadem. Při zpracovatelské kapacitě 23 000 tun odkloní ročně na 1 300 kamionů plastového odpadu od skládek. V letošním roce obdržela skupina Cenu Olomouckého kraje za přínos pro životní prostředí. Jejím záměrem je rozvíjet aktivity i v dalších regionech České republiky, proto aktivně vyhledává vhodné lokality pro realizaci dalších recyklačních provozů.

Recyklace je cesta správným směrem, na které lze i vydělat.

Investováním do Plastic ONE zároveň podporujete:

 • ochrana životního prostředí

 • snižování spotřeby primárních surovin

 • odklon plastového odpadu od skládek

 • rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR

 • modernizace unikátní recyklační technologie v ČR

jsme držitelé

Do roku 2035 musí Česká republika recyklovat až 65 % komunálního odpadu, a to dle Evropského odpadového balíčku. K rozvoji recyklačního průmyslu u nás přispívá i situace v zahraničí a celkově boom v oblasti trvalé udržitelnosti a využívání odpadů. Investujte dnes do světa zítřka.

Unikátní recyklační technologie

Unikátnost recyklační technologie skupiny Plastic Union spočívá v tom, že jako jediná v České republice zpracovává vícedruhové plasty ze žlutých popelnic, které je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály. Výstupem je tak jednodruhová, homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %, tj. obsahuje jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Moderní recyklační technologie umožňuje skupině nakládat s plasty komplexně: od jejich výkupu, ručního dotřídění, přes drcení, odstranění nečistot praním, separaci dle typu a barvy, až po regranulaci a následný prodej regranulátu.

Aktuality

 • Plastic Union se zařadila mezi nejlepší firmy v České republice

  Plastic Union se zařadila mezi nejlepší firmy v České republice

  Společnost Plastic Union, zabývající se recyklací plastového odpadu a výrobou plastového regranulátu, získala ocenění potvrzující, že patří mezi nejlepší společností v České republice, a to v kategorii Životní prostředí–Zemědělství–Potravinářství.
 • Plastový regranulát vyrovnává ekologický dluh a snižuje náklady firem

  Plastový regranulát vyrovnává ekologický dluh a snižuje náklady firem

  Plasty začínaly jako převratný výdobytek vědy, dnes se bez nich svět nedokáže obejít. Tam, kde je produkce plastů, je samozřejmě potřeba jejich likvidace. Jak odpadních plastů z průmyslové výroby, tak plastového odpadu, který produkují domácnosti. Zatímco třídění a recyklace papíru a skla zdála se být u nás přirozená, na plasty se poněkud zapomnělo. Ostatně s prvními žlutými kontejnery se setkáváme až koncem 20. století.
 • Investice do recyklace je cesta správným směrem

  Investice do recyklace je cesta správným směrem

  Ekologie je v poslední době tématem číslo jedna. Naše generace se potýká s plastovým znečištěním, které je pokládáno za dosud největší ekologickou katastrofu. Plastů jsou plné moře, oceány, odpadkové koše v domácnostech, a dokonce i média. Přispět se snaží také jednotlivci ať už omezením používání plastů, svědomitým tříděním a organizováním hromadných úklidů, nebo podporou systémových změn prostřednictvím investování do rozvoje recyklačního průmyslu
 • Skupina Plastic Union má  na kontě cenu za přínos pro životní prostředí

  Skupina Plastic Union má na kontě cenu za přínos pro životní prostředí

  Recyklační zařízení ANTAKA společnosti Plastic Union, která je členem skupiny ette, získalo Cenu Olomouckého kraje za dlouhodobý přínos pro životní prostředí na poli odpadového hospodářství.
 • Další cirkulární technologie na zpracování vytříděných plastů je tady!

  Další cirkulární technologie na zpracování vytříděných plastů je tady!

  Většinu vytříděných plastů, jako jsou obaly od potravin, drogerie či kelímky od jogurtů, neumíme zpracovat a tak bohužel končí na skládkách nebo v zařízeních na energetické využívání odpadů. Skvělou zprávou je, že v České republice vznikají první technologie, které mění tyto plastové odpady opět na zdroje. Ze získaného regranulátu se následně vyrábí například trubky nebo palety.
 • Co s tím zbytkem?

  Co s tím zbytkem?

  Ze směsného plastu odevzdaného do žlutých kontejnerů dokážeme v současné době opětovně využít zejména PET lahve, které tvoří zhruba čtvrtinu až třetinu z celkového množství odevzdaných plastů. Dalších cca 10 až 20 % představuje materiál HDPE, z něhož se vyrábějí nádoby na čisticí a bělicí prostředky, plastové výrobky do domácnosti, hračky, zahradní nábytek nebo třeba popelnice. I ten je relativně snadno recyklovatelný. Pro zbývající polovinu obsahu žlutého kontejneru se však hledá materiálové využití . Poměr recyklovatelnosti dosud nevyužitých plastů navyšuje skupina Plastic Union.

Kontaktní formulář

V případě zájmu o investici do dluhopisu společnosti Plastic One vyplňte prosím tento krátký kontaktní formulář, na základě kterého vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi. 

Plastic One a.s. , Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČO 05992346 | DIČ CZ05992346
Zapsáno u Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10922.

© 2019 | Designed and developed by ette capital a.s. | Zásady zpracování cookies